Парични задължения в условията на извънредно положение