Адвокатска кантора Сокол Недков

Fiat iustitia et pereat mundus!

За мен

Адвокат Сокол Недков и екипът му предоставят правна защита и съдействие в редица области на правото. Основен акцент в работата е издигане в приоритет преследването на законните интереси и права на клиентите, като постигането на основния приоритет на кантората се базира на многогодишен опит, квалификация и използване на съвременни научни достижения в областта на правната теория и съдебна практика.

Адвокатска практика

Наказателно право

Осигурява защита и представителство пред органите на досъдебното производство и съда. Защита преди образуване на досъдебно производство, още в хода на полицейска и/или прокурорска проверка по смисъла на ЗСВ.

Домашно насилие

Осигуряване на правна защита и съдействие в производството по даване на защита на лица жертви на домашно насилие, незабавна защита от насилие, защита на лица обект на съдебно преследване при симулирано насилие.

Развод

Защита по бракоразводни дела – развод по исков ред и по взаимно съгласие. Брачен и предбрачен договор, режим на имуществени отношения. Издръжка. Семейно жилище и имуществени отношения между съпрузите.

Родителски права

Режим на лични отношения с дете. Привременни мерки за лични отношения с дете. Лишаване и ограничаване на родителски права.

Исковете срещу държавата за обезщетения за вреди

Търсене на отговорност за дейност на администрацията и правозащитните органи.

Административно-наказателно право

Защита при съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаденото в тази връзка наказателно постановление.

Медийни участия

Нова Телевизия

Сутрешен блок, bTV

Съдебен спор, Нова Телевизия

Направете запитване

Или ни се обадете на +359 899 123458.

Моля имайте предвид, че Адвокатска кантора - Сокол Недков, не предоставя безплатни консултации. Използвайте формата, за да изложите накратко факти и обстоятелства от значение за Вашия казус, които ще са от полза за планиране на консултация в кантората, след запазване на час. Възможни са и консултации в електронна форма, след заплащане.

    Клиентите за нас

    Последно от

    TikTok