Адвокатско възнаграждение

Адвокатския хонорар се определя в зависимост от търсеното адвокатско съдействие, сложността и обема на работата, стремим се винаги да бъде справедлив и оправдан, но не по-нисък от предвидения в наредбата на Висшия адвокатски съвет минимум.

Определя се посредством договор между адвоката и клиента.

Конкретното възнаграждение се определя индивидуално, след конкретно запитване и/или среща.

От първостепенно значение е предоставената адвокатска
услуга да защитава в максимална степен правата и законните интереси на
клиента.