Наказателно дело – защитна теза на адвоката и безпристрастност на съда