Етикет: обжалване Заповед за прекратяване на регистрацията на ППС