Заповед за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС