Етикет: Заповед за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство